7,8 milliárd forintra pályázhatnak a mezőgazdasági termelők az agrártevékenységük diverzifikálásához (agrárágazaton kívüli munkahelyek létrehozásához) a Darányi Ignác Terv vidékfejlesztési programjában.

A pályázó akkor támogatható, ha az éves bruttó árbevétele legfeljebb 2 millió euró (kb. 600 millió forint), illetve 2011-ben a bruttó árbevételének több mint fele mezőgazdasági tevékenységből származott.

 

Pályázók köre:

az az ügyfél, akinek 2011. évben a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétele a teljes árbevételének 50%-át meghaladta, és az éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

Támogatható tevékenységek köre:

- nem mezőgazdasági tevékenységek megvalósítása

Elszámolható kiadásnak minősül

a) tevékenységhez kötődő új berendezések, gépek, eszközök beszerzése

b) csak épülethez, épületrészhez, építményrészhez tartozó, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka, új épület, építmény kialakítása;

c) kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés;

d) minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése, kivéve az élelmiszeripari minőségbiztosítási rendszerek bevezetése, szabadalom, gyártási technológia megvásárlása;

e) egyéb elszámolható kiadások;

f) eszközként elszámolható kiadás az ügyfél támogatható tevékenységét szolgáló szoftver licencek ellenértéke; és

g) horgászati célú fejlesztés, falusi szálláshely vagy egyéb szálláshely kialakítása esetén fa telepítése. A tervezett tevékenységnek legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kell az ügyfél adóhatósághoz bejelentett tevékenységei között. 

Amennyiben a tervezett tevékenység működési engedélyhez kötött új tevékenység, legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor kell szerepelnie az ügyfél bejelentett tevékenységei között.

Támogatás olyan, a pályázati kiírás 6. melléklete szerinti település bel- vagy külterületén (5000 fő lakosságszámnál kevesebb vagy 100 fő/km2-nél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező települések (Budapest agglomerációjához tartozó települések, a városi ranggal rendelkező települések,valamint a kistérségi központok kivételével)), vagy a 7. melléklet szerinti település (Kizárólag külterületen, tanyás térségben (ahol a település lakosságának több mint 2%-a él) megvalósuló fejlesztésekre jogosult települések) külterületén megvalósuló fejlesztéshez igényelhető, ahol a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

a) a természetes személy ügyfél lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,

b) a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság ügyfél székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik.

Pénzügyi feltételek:

A támogatás mértéke a) hátrányos helyzetű területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 65%-a, de legfeljebb 35 millió forint; b) egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a, de legfeljebb 35 millió forint.

A 3. melléklet szerinti ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre legfeljebb 10 millió forint támogatás nyújtható.

A 3. melléklet szerinti minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetésére legfeljebb 2,5 millió forint támogatás nyújtható.

Bővebb információ

Tanulóink ajánlása

Hári Zsolt
2013-06-13, 07:02
Kedves Éva, Somogyi Úr!

Szeretném megköszönni a kedves és professzionális munkájukat. Negatívot nem nagyon … read more
Naszvadi Judit
2014-02-20, 12:12
Igazán jó volt a vizsga és a felkészítés. Családias légkör, segítőkész és türelem jellemzi az együtt … read more
dr.Bese Veronika Cecilia
2013-03-05, 08:48
Kedves ÉLIA Szaképzési Iroda !
Nagyon örülök hogy részt vehettem ezen a tanfolyamon és persze örülök annak … read more

Ez a weboldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozására